THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-05-2021
05-05-2021 90 TRÚNG BT: 90
04-05-2021 02 TRÚNG BT: 02
03-05-2021 72 TRÚNG BT: 72X2
02-05-2021 98 TRÚNG BT: 98
01-05-2021 37 TRÚNG BT: 37
30-04-2021 38 TRƯỢT
29-04-2021 21 TRÚNG BT: 21
28-04-2021 49 TRÚNG BT: 49
27-04-2021 38 TRÚNG BT: 38
26-04-2021 52 TRÚNG BT: 52
25-04-2021 40 TRÚNG BT: 40
24-04-2021 63 TRÚNG BT: 63
23-04-2021 12 TRƯỢT
22-04-2021 16 TRÚNG BT: 16
21-04-2021 32 TRÚNG BT: 32
20-04-2021 71 TRÚNG BT: 71