THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 11-07-2020
10-07-2020 71 TRÚNG BT: 71
09-07-2020 47 TRÚNG BT: 47X2
08-07-2020 01 TRƯỢT
07-07-2020 67 TRÚNG BT: 67
06-07-2020 93 TRÚNG BT: 93
05-07-2020 43 TRÚNG BT: 43
04-07-2020 78 TRƯỢT
03-07-2020 39 TRÚNG BT: 39
02-07-2020 38 TRÚNG BT: 38
01-07-2020 96 TRÚNG BT: 96
30-06-2020 10 TRÚNG BT: 10
29-06-2020 45 TRÚNG BT: 45
28-06-2020 86 TRÚNG BT: 86
27-06-2020 90 TRÚNG BT: 90
26-06-2020 94 TRÚNG BT: 94
25-06-2020 70 TRÚNG BT: 70