THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
16-10-2021 07 TRÚNG BT: 07X2
15-10-2021 18 TRÚNG BT: 18
14-10-2021 72 TRƯỢT
13-10-2021 22 TRÚNG BT: 22
12-10-2021 07 TRÚNG BT: 07X2
11-10-2021 95 TRÚNG BT: 95
10-10-2021 97 TRÚNG BT: 97
09-10-2021 86 TRÚNG BT: 86
08-10-2021 35 TRÚNG BT: 35
07-10-2021 77 TRƯỢT
06-10-2021 80 TRÚNG BT: 80X2
05-10-2021 93 TRÚNG BT: 93
04-10-2021 05 TRÚNG BT: 05
03-10-2021 30 TRÚNG BT: 30
02-10-2021 66 TRƯỢT
01-10-2021 79 TRƯỢT