THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-05-2021
05-05-2021 4-5 | 75 76 | 45 22 61 53 TRƯỢT | TRÚNG ST: 75 76 | TRÚNG LÔ: 22 61 53
04-05-2021 8-1 | 37 24 | 44 22 54 93 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG ST: 37 24 | TRÚNG LÔ: 22 54 93
03-05-2021 2-5 | 39 74 | 66 16 71 46 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 74 | TRÚNG LÔ: 66 16X2
02-05-2021 5-6 | 43 61 | 76 33 75 00 TRƯỢT | TRÚNG ST: 43 61 | TRÚNG LÔ: 76 33 75
01-05-2021 4-5 | 13 68 | 05 14 20 13 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 13 68 | TRÚNG LÔ: 20X2 13
30-04-2021 1-6 | 36 88 | 21 03 02 39 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 36X3 88 | TRÚNG LÔ: 21X2 02 39
29-04-2021 0-5 | 21 54 | 17 29 67 89 TRƯỢT | TRÚNG ST: 21 54 | TRÚNG LÔ: 17 29 89
28-04-2021 1-3 | 23 19 | 04 83 86 15 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 23 19 | TRÚNG XIÊN 4: 04 83 86 15
27-04-2021 3-3 | 27 71 | 95 62 43 33 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 27 71 | TRÚNG LÔ: 95 62 33
26-04-2021 5-2 | 16 86 | 84 01 02 11 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 16 86X2 | TRÚNG LÔ: 84 02
25-04-2021 7-8 | 78 21 | 98 32 91 92 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 78 21 | TRÚNG LÔ: 32 91X2
24-04-2021 7-7 | 22 64 | 46 88 63 78 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 22 | TRÚNG LÔ: 46 63
23-04-2021 4-0 | 11 07 | 64 77 27 09 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 11 07 | TRÚNG LÔ: 77 09
22-04-2021 9-1 | 43 39 | 38 36 84 67 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG LÔ: 39 | TRÚNG LÔ: 38 84 67X2
21-04-2021 5-3 | 83 36 | 18 96 21 01 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG LÔ: 36 | TRÚNG XIÊN 4: 18X2 96 21 01X2
20-04-2021 7-5 | 91 65 | 64 79 21 99 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 91 65 | TRÚNG XIÊN 4: 64 79 21 99