THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
16-10-2021 5-6 TRƯỢT
15-10-2021 0-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
14-10-2021 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
13-10-2021 2-2 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2
12-10-2021 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8
11-10-2021 4-2 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 2
10-10-2021 8-7 TRÚNG ĐẦU: 8
09-10-2021 5-6 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 6
08-10-2021 5-0 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 0
07-10-2021 6-9 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9
06-10-2021 4-6 TRÚNG ĐẦU: 4
05-10-2021 6-9 TRÚNG ĐẦU: 6
04-10-2021 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4
03-10-2021 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8
02-10-2021 7-7 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7
01-10-2021 2-0 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 0