THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-05-2021
05-05-2021 5-4 TRƯỢT
04-05-2021 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8
03-05-2021 2-4 TRÚNG ĐẦU: 2
02-05-2021 7-8 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 8
01-05-2021 5-3 TRƯỢT
30-04-2021 3-4 TRÚNG ĐẦU: 3
29-04-2021 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6
28-04-2021 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
27-04-2021 3-3 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 3
26-04-2021 3-1 TRƯỢT
25-04-2021 7-8 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 8
24-04-2021 7-7 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7
23-04-2021 6-0 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0
22-04-2021 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 2
21-04-2021 5-5 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 5
20-04-2021 7-3 TRÚNG ĐẦU: 7