THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 11-07-2020
10-07-2020 5-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
09-07-2020 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9
08-07-2020 7-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
07-07-2020 6-0 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0
06-07-2020 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
05-07-2020 5-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
04-07-2020 7-5 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5
03-07-2020 0-9 TRƯỢT
02-07-2020 2-7 TRÚNG ĐẦU: 2
01-07-2020 3-5 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 5
30-06-2020 2-9 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 9
29-06-2020 2-0 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 0
28-06-2020 4-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
27-06-2020 3-6 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6
26-06-2020 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6
25-06-2020 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2