THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 11-07-2020
10-07-2020 59 | 76 TRÚNG LÔ: 59 | TRÚNG BT: 76
09-07-2020 81 | 91 TRƯỢT | TRÚNG BT: 91
08-07-2020 83 | 74 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG BT: 74
07-07-2020 60 | 02 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG BT: 02
06-07-2020 70 | 21 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 21
05-07-2020 70 | 94 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 94
04-07-2020 75 | 95 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG BT: 95
03-07-2020 17 | 28 TRÚNG LÔ: 17 | TRÚNG BT: 28X2
02-07-2020 29 | 22 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG BT: 22
01-07-2020 35 | 04 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG BT: 04
30-06-2020 29 | 17 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG BT: 17
29-06-2020 20 | 56 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG BT: 56
28-06-2020 51 | 79 TRÚNG ĐỀ: 51 | TRÚNG BT: 79
27-06-2020 36 | 34 TRÚNG ĐỀ: 36X3 | TRÚNG BT: 34
26-06-2020 16 | 70 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRÚNG BT: 70
25-06-2020 72 | 74 TRÚNG LÔ: 72 | TRÚNG BT: 74X2