THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-05-2021
05-05-2021 55 | 22 TRƯỢT | TRÚNG BT: 22
04-05-2021 80 | 10 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRÚNG BT: 10
03-05-2021 25 | 91 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG BT: 91
02-05-2021 79 | 70 TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG BT: 70
01-05-2021 65 | 93 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 93
30-04-2021 36 | 54 TRÚNG ĐỀ: 36X3 | TRÚNG BT: 54
29-04-2021 16 | 72 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG BT: 72
28-04-2021 04 | 84 TRÚNG LÔ: 04 | TRƯỢT
27-04-2021 33 | 67 TRÚNG ĐỀ: 33 | TRÚNG BT: 67
26-04-2021 51 | 79 TRƯỢT | TRƯỢT
25-04-2021 68 | 62 TRƯỢT | TRÚNG BT: 62
24-04-2021 77 | 02 TRÚNG ĐỀ: 77X2 | TRÚNG BT: 02
23-04-2021 60 | 92 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG BT: 92
22-04-2021 92 | 97 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRƯỢT
21-04-2021 54 | 97 TRƯỢT | TRÚNG BT: 97
20-04-2021 75 | 59 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRÚNG BT: 59