THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-05-2021
05-05-2021 66 | 34 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRƯỢT
04-05-2021 90 | 68 TRƯỢT | TRÚNG SL: 68
03-05-2021 35 | 72 TRƯỢT | TRÚNG SL: 72X2
02-05-2021 78 | 59 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG SL: 59
01-05-2021 65 | 10 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG SL: 10
30-04-2021 26 | 29 TRÚNG LÔ: 26 | TRÚNG SL: 29X2
29-04-2021 16 | 53 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG SL: 53X2
28-04-2021 13 | 60 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG SL: 60X2
27-04-2021 33 | 69 TRÚNG ĐỀ: 33 | TRÚNG SL: 69
26-04-2021 52 | 13 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRƯỢT
25-04-2021 77 | 91 TRƯỢT | TRÚNG SL: 91X2
24-04-2021 77 | 20 TRÚNG ĐỀ: 77X2 | TRÚNG SL: 20X2
23-04-2021 70 | 17 TRƯỢT | TRƯỢT
22-04-2021 92 | 57 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRƯỢT
21-04-2021 65 | 01 TRƯỢT | TRÚNG SL: 01X2
20-04-2021 75 | 58 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRƯỢT