THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 11-07-2020
10-07-2020 69 | 55 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG SL: 55X2
09-07-2020 91 | 10 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG SL: 10
08-07-2020 93 | 61 TRÚNG LÔ: 93 | TRƯỢT
07-07-2020 60 | 30 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG SL: 30X2
06-07-2020 70 | 72 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG SL: 72X2
05-07-2020 70 | 01 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG SL: 01
04-07-2020 75 | 08 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG SL: 08X2
03-07-2020 17 | 41 TRÚNG LÔ: 17 | TRƯỢT
02-07-2020 39 | 41 TRƯỢT | TRƯỢT
01-07-2020 34 | 55 TRƯỢT | TRÚNG SL: 55X2
30-06-2020 29 | 46 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRƯỢT
29-06-2020 10 | 42 TRƯỢT | TRƯỢT
28-06-2020 61 | 83 TRƯỢT | TRƯỢT
27-06-2020 37 | 45 TRƯỢT | TRƯỢT
26-06-2020 16 | 21 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRÚNG SL: 21
25-06-2020 81 | 28 TRÚNG LÔ: 81 | TRÚNG SL: 28X2