THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
16-10-2021 68 | 62 67 TRƯỢT | TRÚNG ST: 62 67
15-10-2021 18 | 66 20 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG ST: 66 20
14-10-2021 19 | 61 75 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG LÔ: 75
13-10-2021 23 | 13 11 TRÚNG LÔ: 23X3 | TRÚNG ST: 13X2 11X2
12-10-2021 19 | 66 07 TRƯỢT | TRÚNG ST: 66 07X2
11-10-2021 52 | 01 50 TRÚNG LÔ: 52 | TRÚNG ST: 01 50
10-10-2021 85 | 02 27 TRÚNG ĐỀ: 85X3 | TRÚNG ST: 02 27
09-10-2021 56 | 75 13 TRÚNG ĐỀ: 56X2 | TRƯỢT
08-10-2021 50 | 90 79 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRÚNG ST: 90 79
07-10-2021 69 | 65 42 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG LÔ: 65
06-10-2021 45 | 63 66 TRÚNG ĐỀ: 45X2 | TRÚNG LÔ: 66X2
05-10-2021 67 | 87 13 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG ST: 87 13
04-10-2021 47 | 47 43 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG LÔ: 47
03-10-2021 82 | 57 33 TRƯỢT | TRÚNG ST: 57 33
02-10-2021 87 | 34 01 TRÚNG LÔ: 87 | TRÚNG ST: 34 01
01-10-2021 20 | 18 49 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG ST: 18 49