THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-05-2021
05-05-2021 66 | 33 40 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG ST: 33 40
04-05-2021 80 | 15 96 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRÚNG LÔ: 96
03-05-2021 24 | 81 72 TRƯỢT | TRÚNG ST: 81 72X2
02-05-2021 78 | 61 51 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG LÔ: 61
01-05-2021 65 | 56 41 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG ST: 56 41
30-04-2021 36 | 79 22 TRÚNG ĐỀ: 36X3 | TRÚNG ST: 79 22
29-04-2021 05 | 73 76 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 76
28-04-2021 03 | 97 82 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 82
27-04-2021 33 | 59 39 TRÚNG ĐỀ: 33 | TRÚNG ST: 59 39
26-04-2021 52 | 84 80 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRÚNG ST: 84 80
25-04-2021 79 | 91 98 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 91X2
24-04-2021 77 | 77 23 TRÚNG ĐỀ: 77X2 | TRÚNG ST: 77X2 23
23-04-2021 61 | 24 47 TRƯỢT | TRÚNG ST: 24 47
22-04-2021 92 | 39 67 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRÚNG ST: 39 67X2
21-04-2021 56 | 34 53 TRƯỢT | TRÚNG ST: 34 53
20-04-2021 76 | 20 47 TRÚNG LÔ: 76 | TRÚNG ST: 20 47