THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 11-07-2020
10-07-2020 69 | 59 76 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG ST: 59 76
09-07-2020 92 | 89 43 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 89
08-07-2020 83 | 00 45 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG LÔ: 00
07-07-2020 60 | 83 66 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG LÔ: 83
06-07-2020 60 | 92 02 TRƯỢT | TRÚNG ST: 92 02
05-07-2020 70 | 11 24 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG ST: 11X2 24
04-07-2020 75 | 17 89 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG ST: 17X2 89
03-07-2020 27 | 02 17 TRÚNG ĐỀ: 27X2 | TRÚNG ST: 02 17
02-07-2020 28 | 61 31 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 31
01-07-2020 45 | 65 37 TRƯỢT | TRÚNG ST: 65 37
30-06-2020 29 | 25 49 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG LÔ: 49
29-06-2020 20 | 77 57 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG LÔ: 57
28-06-2020 51 | 23 24 TRÚNG ĐỀ: 51 | TRÚNG ST: 23 24
27-06-2020 36 | 39 78 TRÚNG ĐỀ: 36X3 | TRÚNG ST: 39 78
26-06-2020 17 | 16 59 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 16X2
25-06-2020 83 | 51 80 TRƯỢT | TRÚNG ST: 51 80