THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
16-10-2021 33 | 97 38 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 97 38
15-10-2021 57 | 27 48 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 27 48X2
14-10-2021 54 | 19 33 TRÚNG SL: 54 | TRÚNG XIÊN 2: 19 33
13-10-2021 14 | 20 66 TRÚNG SL: 14 | TRÚNG LÔ: 20
12-10-2021 26 | 07 08 TRÚNG SL: 26X2 | TRÚNG LÔ: 07X2
11-10-2021 22 | 20 14 TRÚNG SL: 22X2 | TRÚNG XIÊN 2: 20 14
10-10-2021 69 | 58 02 TRÚNG SL: 69X2 | TRÚNG XIÊN 2: 58 02
09-10-2021 32 | 18 39 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 18 39X2
08-10-2021 16 | 02 87 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 87
07-10-2021 41 | 81 78 TRÚNG SL: 41 | TRÚNG LÔ: 78X2
06-10-2021 20 | 36 67 TRÚNG SL: 20X2 | TRÚNG LÔ: 36
05-10-2021 39 | 61 80 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 61
04-10-2021 49 | 59 07 TRÚNG SL: 49 | TRÚNG XIÊN 2: 59X2 07
03-10-2021 29 | 69 81 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 81
02-10-2021 32 | 88 27 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 88 27
01-10-2021 39 | 03 55 TRÚNG SL: 39 | TRÚNG LÔ: 03X2