THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-05-2021
05-05-2021 54 | 53 15 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 53 15
04-05-2021 78 | 39 02 TRÚNG SL: 78X2 | TRÚNG LÔ: 02
03-05-2021 62 | 03 29 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 03 29
02-05-2021 79 | 86 10 TRÚNG SL: 79 | TRÚNG XIÊN 2: 86 10
01-05-2021 20 | 41 10 TRÚNG SL: 20X2 | TRÚNG XIÊN 2: 41 10
30-04-2021 19 | 19 07 TRÚNG SL: 19 | TRÚNG LÔ: 19
29-04-2021 62 | 76 37 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 76
28-04-2021 60 | 17 34 TRÚNG SL: 60X2 | TRÚNG LÔ: 17
27-04-2021 02 | 49 71 TRÚNG SL: 02 | TRÚNG LÔ: 71
26-04-2021 22 | 18 57 TRƯỢT | TRƯỢT
25-04-2021 91 | 40 00 TRÚNG SL: 91X2 | TRÚNG LÔ: 40
24-04-2021 10 | 76 77 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 76 77X2
23-04-2021 16 | 84 31 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 84
22-04-2021 57 | 94 47 TRƯỢT | TRƯỢT
21-04-2021 01 | 35 51 TRÚNG SL: 01X2 | TRÚNG XIÊN 2: 35 51
20-04-2021 38 | 13 11 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 13 11