THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-05-2021
05-05-2021 966 TRƯỢT
04-05-2021 580 TRÚNG SVIP 3C: 580
03-05-2021 925 TRÚNG SVIP 3C: 925
02-05-2021 578 TRÚNG SVIP 3C: 578
01-05-2021 365 TRÚNG SVIP 3C: 365
30-04-2021 736 TRÚNG SVIP 3C: 736
29-04-2021 916 TRÚNG SVIP 3C: 916
28-04-2021 313 TRƯỢT
27-04-2021 433 TRƯỢT
26-04-2021 252 TRÚNG SVIP 3C: 252
25-04-2021 278 TRÚNG SVIP 3C: 278
24-04-2021 277 TRƯỢT
23-04-2021 860 TRÚNG SVIP 3C: 860
22-04-2021 392 TRƯỢT
21-04-2021 455 TRƯỢT
20-04-2021 575 TRƯỢT