THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-05-2021
05-05-2021 61 TRÚNG SVIP BT: 61
04-05-2021 24 TRÚNG SVIP BT: 24
03-05-2021 87 TRÚNG SVIP BT: 87
02-05-2021 70 TRÚNG SVIP BT: 70
01-05-2021 15 TRÚNG SVIP BT: 15
30-04-2021 02 TRÚNG SVIP BT: 02
29-04-2021 54 TRÚNG SVIP BT: 54
28-04-2021 17 TRÚNG SVIP BT: 17
27-04-2021 11 TRÚNG SVIP BT: 11
26-04-2021 94 TRÚNG SVIP BT: 94
25-04-2021 28 TRÚNG SVIP BT: 28
24-04-2021 68 TRƯỢT
23-04-2021 25 TRÚNG SVIP BT: 25
22-04-2021 01 TRÚNG SVIP BT: 01
21-04-2021 46 TRƯỢT
20-04-2021 14 TRƯỢT