THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
16-10-2021 20 TRÚNG SVIP BT: 20
15-10-2021 17 TRÚNG SVIP BT: 17
14-10-2021 23 TRƯỢT
13-10-2021 27 TRƯỢT
12-10-2021 07 TRÚNG SVIP BT: 07X2
11-10-2021 55 TRÚNG SVIP BT: 55X2
10-10-2021 46 TRÚNG SVIP BT: 46
09-10-2021 64 TRÚNG SVIP BT: 64
08-10-2021 89 TRÚNG SVIP BT: 89
07-10-2021 39 TRÚNG SVIP BT: 39
06-10-2021 57 TRƯỢT
05-10-2021 96 TRÚNG SVIP BT: 96
04-10-2021 85 TRÚNG SVIP BT: 85X2
03-10-2021 57 TRÚNG SVIP BT: 57
02-10-2021 46 TRƯỢT
01-10-2021 25 TRƯỢT