THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 11-07-2020
10-07-2020 22 TRÚNG SVIP BT: 22
09-07-2020 41 TRÚNG SVIP BT: 41
08-07-2020 42 TRÚNG SVIP BT: 42
07-07-2020 16 TRÚNG SVIP BT: 16
06-07-2020 09 TRÚNG SVIP BT: 09X2
05-07-2020 70 TRÚNG SVIP BT: 70
04-07-2020 06 TRÚNG SVIP BT: 06
03-07-2020 16 TRÚNG SVIP BT: 16
02-07-2020 04 TRÚNG SVIP BT: 04
01-07-2020 26 TRÚNG SVIP BT: 26
30-06-2020 89 TRÚNG SVIP BT: 89
29-06-2020 56 TRÚNG SVIP BT: 56
28-06-2020 50 TRÚNG SVIP BT: 50
27-06-2020 07 TRÚNG SVIP BT: 07
26-06-2020 31 TRÚNG SVIP BT: 31X2
25-06-2020 87 TRÚNG SVIP BT: 87