THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
16-10-2021 67 TRÚNG SVIP ĐỀ: 67
15-10-2021 19 TRƯỢT
14-10-2021 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19
13-10-2021 32 TRÚNG LÔ: 32
12-10-2021 18 TRÚNG SVIP ĐỀ: 18
11-10-2021 43 TRƯỢT
10-10-2021 85 TRÚNG SVIP ĐỀ: 85X3
09-10-2021 56 TRÚNG SVIP ĐỀ: 56X2
08-10-2021 50 TRÚNG SVIP ĐỀ: 50
07-10-2021 69 TRÚNG SVIP ĐỀ: 69
06-10-2021 44 TRƯỢT
05-10-2021 67 TRÚNG SVIP ĐỀ: 67
04-10-2021 47 TRÚNG SVIP ĐỀ: 47
03-10-2021 81 TRÚNG SVIP ĐỀ: 81
02-10-2021 77 TRÚNG SVIP ĐỀ: 77
01-10-2021 20 TRÚNG SVIP ĐỀ: 20